Συνεισφέρει και η ΕΥΔΑΠ στα έργα στο δρόμο Ευηνολίμνη- Καλαθέικα -Διπλάτανος22384387_1636618599733663_5386820195461476109_oΜε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ εγκρίθηκε αίτημα του δήμου Θέρμου για παροχή οικονομικής χορηγίας 43.700 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για έργο άρσης επικινδυνοτήτων της οδού Ευηνολίμνης – Καλαθέικα -Διπλάτανος .
Συγκεκριμένα ,θα γίνουν εργασίες εκατέρωθεν της γέφυρας στην θέση «Στρεψιανόρεμα » της Τ.Κ. Διπλάτανου με επίστρωση σκυροδέματος και κατασκευής τάφρου απορροής ομβρίων ,ώστε η διέλευση των οχημάτων –που δυσχεραίνεται εξαιτίας της μεγάλης ανωφέρειας του δρόμου- να γίνει εύκολη.
Ο δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνταντάρας ευχαριστεί τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ για την αποδοχή του αιτήματος του δήμου.