Υπ. Πολιτισμού: Προσλήψεις 400 ατόμων -Θέσεις και ειδικότητες

Η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού…