Στόχος να φθάσει το 2023 το φυσικό αέριο και σε Αγρίνιο

Αντιμετωπίζεται μέσω της τροποποίησης…